De TI-Nspire in de 2e graad

Een pedagogisch-didactische meerwaarde voor het wiskundeonderwijs

Verlag: T³ Europe

Autor: Wendy Luyckx, Mark Verbelen

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  T3 Cahier ,  T3 Cahier Wiskunde

Sterke leerkrachten voor de klas kunnen het verschil maken volgens de Amerikaanse onderwijswetenschapper Robert Marzano. Hij voerde een metaanalyse uit op de onderwijsresearch van de laatste 35 jaar. Daarbij maakte hij gebruik van zowel Canadees, Amerikaans als Europees onderzoek. Hij was op zoek naar onderwijsveranderingen die daadwerkelijk invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen.

Uit de meta-analyse van 1.200 onderwijsonderzoeken is gebleken dat er 11 factoren zijn die een positieve invloed hebben op de leerprestaties. Vervolgens is per factor op basis van de onderzoeken vastgesteld welke zaken specifiek tot hogere leerprestaties leiden.

Leerkrachtniveau
Marzano stelde vast dat het grootste deel van het effect wordt bepaald door het vakmanschap van de leraar: 67%. De drie factoren op leraarniveau:

  • Didactische aanpak refereert aan het gebruik van onderwijstechnieken waarvan een grondige onderzoeksbasis de effectiviteit heeft bewezen. Een efficiënte leraar beschikt niet alleen over een uitgebreid repertoire aan dergelijke strategieën, maar kan ook moeiteloos bepalen welke strategieën het best gebruikt kunnen worden in combinatie met bepaalde leerlingen of bepaalde lesonderwerpen.
  • Klassenmanagement refereert aan het gebruik van de leraar van manieren om het leergedrag van zijn/haar leerlingen positief te beïnvloeden, manieren waarvan de effectiviteit door middel van uitgebreid onderzoek bewezen is. Wat vooral effect heeft ligt op 4 terreinen: routines en regels in de klas, omgaan met ongewenst gedrag, de relatie leraar-leerling, de mentale instelling van de leraar.
  • Het herontwerpen van het programma refereert aan de noodzaak dat de leraren het tempo en het niveau van de lesinhoud aanpassen aan het werkelijke niveau van de leerlingen, waarbij ze zowel de technieken uit didactische aanpak hanteren als algemene leerprincipes. Het kunnen toepassen van de juiste leerprincipes is hier cruciaal.

De leerkracht kan het verschil maken. We willen met deze cahier dan ook graag focussen op de ondersteuning van de leraar wiskunde.

TI-Nspire biedt nieuwe didactische en pedagogische mogelijkheden, die een meerwaarde zijn voor het wiskundeonderwijs. Door een doordachte implementatie van de TI-Nspire in de wiskundelessen kan het leerproces van de leerlingen worden geoptimaliseerd. Er komen 2 invalshoeken aan bod:

  • Inspelen op leerstijlen en leertypen
  • Het model van de Activerende Directe Instructie

License not specified

Aktivität Dateien: