De TI-84 in de lessen statistiek
  1. Beschrijvende Statistiek
  2. De Normale verdeling
  3. De Binomiale verdeling
  4. Enkele andere discrete verdelingen
  5. Simuleren van kansexperimenten
  6. Betrouwbaarheidsintervallen
  7. Toetsen van hypothesen
  8. Enkele continue verdelingen
  9. Lineaire regressie

License not specified

Aktivität Dateien: