Toepassingen op regressie

Voorbeelden en opdrachten voor leerlingen met de TI-83/84 Plus

Verlag: T³ Europe

Autor: Geert Delaleeuw

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  T3 Cahier ,  T3 Cahier Wiskunde

Het is interessant leerlingen van de tweede en derde graad vertrouwd te maken met allerlei vormen van regressie. Tegen de achtergrond van hun kennis over verschillende soorten functies, kan het opstellen van regressiemodellen in zinvolle contexten een grote meerwaarde betekenen. Functioneel gebruik van ICT is hierbij uiteraard aangewezen. In dit cahier wordt gebruik gemaakt van de grafische rekenmachine TI-84 Plus.

License not specified

Aktivität Dateien: