Elementaire functies leren gebruiken als wiskundige modellen

Opgaven voor de 3e graad secundair onderwijs

Verlag: T³ Europe

Autor: Ria Wouters, Guido Herweyers

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  T3 Cahier ,  T3 Cahier Wiskunde ,  Funktionen ,  Modellierung ,  Regression

License not specified

Aktivität Dateien: