Förstå och använda riktningsfält | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - I den här aktiviteten kan man öva på att tolka riktningsfält genom att matcha dem med differentialekvationer.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Differenzialgleichungen

I den här aktiviteten kan man öva på att tolka riktningsfält genom att matcha dem med differentialekvationer. Ett program för riktningsfält för grafräknaren kan användas för att generera riktningsfält för vilken differentialekvation som helst som skrivs på formen  y' = h(x, y). Till aktiviteten finns även två program för räknaren. Ett för riktningsfält och ett som löser differentialekvationer numeriskt med Eulers stegmetod.

Publisher specific license