Den svängande bussen | TI-84 Plus CE-T

Här tar vi upp ett problem från en lärobok i matematik från år 2000:
En lång buss ska svänga in på en smal gränd från gata. Gatans bredd är 10 m och grändens 6 m. Frågan är hur lång bussen högst får vara för att man ska lyckas svänga in på gränden?

Här visar vi på lösningar både med och utan trigonometri. Vi beräknar först bussens längd om den är smal som en pinne (sådana bussar finns inte) och när den har en bredd på 3 m.

Publisher specific license

Aktivität Dateien: