skip_navigation
Tävlande funktioner | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Potensfunktioner och exponentialfunktioner

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Funktionen

Vi jämför potensfunktioner och exponentialfunktioner och intresserar oss särskilt för hur snabbt de växer. Det intressanta är speciellt hur exponentialfunktioner, som kan se beskedliga ut i början, beter sig på längre sikt. Aktiviteten passar bäst för kurs 3 i samband med att man behandlar derivatabegreppet. Förutsätts att man vet lite om egenskaper hos de nämnda funktionstyperna.

Publisher specific license