skip_navigation
Integraler och analys av inkomstfördelning | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Integraler och analys av inkomstfördelning

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Integralrechnung ,  Statistik

Aktiviteten är en tillämpning på beräkningar med integraler. Den passar bäst för både för Kurs 3 och kurs 4. Här får man använda kunskaper från statistik i tidigare kurser. Statistiska begrepp som kom-mer in i denna aktivitet är klassindelning, normalfördelning standardavvikelse och regression. Det är bra om man har en vissa vana vid att plotta statistiska diagram med räknaren.

Publisher specific license