Derivata och en speciell exponentialfunktion | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Derivata och en speciell exponentialfunktion

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Ableitung

I denna aktivitet visas hur man kan komma fram till derivatan av en exponentialfunktion med basen a där a är ett positivt tal skiljt från 1. Vi ställer upp ändringskvoten, använder potenslagarna och kommer då fram till ett uttryck som innehåller en kvot som vi undersöker närmare genom att göra en gränsvärdesberäkning.

Publisher specific license