Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 7

TI-Nspire och Python - en introduktion

Verlag: T³ Sverige

Autor: Mauritz Blomqvist

Fach:  Mathematik  MINT

Schlagwörter  Programmierung

Innehåll:

  • Mer om If och funktioner
  • Return kontra print

Videos

Creative Commons licence - Attribution-NonCommercial-NoDerivs

 Meer info: Creative Commons.