Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 6

TI-Nspire och Python - en introduktion

Verlag: T³ Sverige

Autor: Mauritz Blomqvist

Fach:  Mathematik  MINT

Schlagwörter  Programmierung

Inneåll:

  • Lösa andragradsekvationer

Videos

Creative Commons licence - Attribution-NonCommercial-NoDerivs

 Meer info: Creative Commons.