Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 2

TI-Nspire och Python - en introduktion

Verlag: T³ Sverige

Autor: Mauritz Blomqvist

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Daten ,  Programmierung ,  Variablen

Innehåll:
- Variabler
- Datatyper

Videos

Creative Commons licence - Attribution-NonCommercial-NoDerivs

 Meer info: Creative Commons.