Glidande stege | TI-Nspire CX-T

Ma 3 | En stege glider, spåra banan som målarens fötter har.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Kreise ,  Lehrplan ,  Gleichungen

Problemet: En stege står lutad mot en vägg som är vinkelrät mot golvet. En målare står med fötterna exakt vid mittpunkten på stegen. Om foten av stegen börjar glida bort från väggen, vilken väg kommer hans fötter då att följa?

I denna aktivitet då eleverna tillfälle att undersöka problemet geometriskt och dynamiskt genom att spåra banan som målarens fötter tar. Flera av TI-Nspire™´s appar kommer till användning. I slutet av aktiviteten så finns i lärardokumentet två matematiska utmaningar. Lämplig förkunskap är kurs 3 där man tar upp cirkelns ekvation.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial


More info: creativecommons.org.