Mer om funktioner | Matematik & programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 2 | I den här övningen kommer du att definiera en funktion och använda funktionen för att utvärdera uttryck. Det ingår även programmering.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik  MINT

Schlagwörter  Funktionen ,  Programmierung ,  MINT

Förutom att definiera en funktion så kommer du att lära dig vad indrag i Python är. Det här är en fortsättning på övningar med funktioner. Titta gärna tillbaka på denna aktivitet:

Koda med TI / Kapitel 1 övning 3

Syfte med aktiviteten:

  • Definiera en funktion
  • Använd funktionen vid utvärdering av uttryck
  • Använd funktionen input()

Funktioner spelar en stor roll i såväl Python programmering som i matematik. Funktioner kan användas för att generera många olika slags värden och funktioner kan fungera som Pythonsub-
rutiner som hjälper till att bryta en komplex process i mindre och mer hanterbara delar.

Se aktivieteten i bifogad fil.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.