skip_navigation
Video | Rita i matematikem med stöd av symboler | TI-Nspire CX

Rita snabbt exempel i matematiken, med hjälp av färdiga symboler

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Mathematisches Denken

Denna video visar exempel på vad du kan göra med denna widget.

Videos

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.