Newtons metod-ekvationslösning | TI-Nspire

Ma 4 | Derivator och Integraler | Hur man kan lösa ekvationer numeriskt med hjälp av derivata.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Ableitung ,  Integralrechnung ,  Newtons Gesetz

I denna aktivitet så visar vi hur man kan lösa ekvationer numeriskt med hjälp av derivata. Långt innan grafräknare och avancerade datorprogram i matematik fanns inom gymnasieskolan så var man tvungen att ta till numeriska metoder. En sådan är Newtons metod där man utnyttjar derivata.
Man kan fråga sig varför vi tar upp detta. Jo, nu är det ju så att många av de beräkningar som vi till exempel kan göra med TI-Nspire fortgår bakom kulisserna. Vi ser ofta bara resultatet. Då kan det vara en god pedagogisk idé att visa hur det kan gå till internt i datorns eller räknarens program.

Publisher specific license