Arbeta med CAS-upprepade beräkningar | TI-Nspire

Ma 1-3 i etapper, Algebra i olika kurser

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Algebra ,  Computeralgebra ,  Funktionen

I denna ganska omfattande aktivitet visar vi hur man kan använda funktionen Ans (sista svar) när man utför upprepade beräkningar. Funktionen finns idag på nästan alla någorlunda avancerade räknare. Det speciella med denna aktivitet ärr att man nu också kan arbeta med symboler.

Det handlar mycket om talföljder och rekursiva beräkningar, som formellt behandlas i kurs 5 men ingenting hindrar att ni tar upp sådana här beräkningar tidigare. I kurs 1 så ska ju eleverna bland annat syssla med ränta och amortering och beräkningar inom det området kan med fördel utföras med upprepade beräkningar. Dessutom är tekniken med upprepade ett mycket bra verktyg för att lösa många mer sagobetonade matematiska gåtor. Vi har med ett par sådana här.

Publisher specific license