skip_navigation
Video | Moddelering med TI-Nspire

Placera dina foton som bakgrund och börja undersöka vilka matematiska modeller du har fångat.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  E-Learning ,  Modellierung ,  Programmieren

Videos

Publisher specific license