skip_navigation
Video | Regression med TI-Nspire

Utforska en exponentiell modell med dynamisk användning av exponentiell regression.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Raumgeometrie ,  Regression

Videos

Publisher specific license