skip_navigation
Video | MINT med TI-Nspire - Experiment

Utöka programmering till STEM-experiment genom att läsa data från sensorer med hjälp av TI-Innovator Hub

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  MINT

Schlagwörter  Sharing Inspiration 2017 ,  MINT

Videos

Publisher specific license