Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Tipps und Tricks ,  Statistik ,  Physik

Videos

Publisher specific license