Video | Koordinatsystem och grafer

Denna video förklarar hur man ritar ett koordinatsystem med hjälp av TI-Nspire™ Widgeten "Rita fysik  tillämpnings App".

Om du inte har någon TI-Nspire handenhet eller programvara, kan du som elev alltid prova appen genom att ladda ner en 30-dagars version av TI-Nspire CX CAS elevprogramvara här.

Du som lärare kan erhålla en fri licens genom att anmäla ditt intresse på denna sida.

Videos

Publisher specific license