Zum Inhalt springen

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Verlag: T³ Sverige

Fach: MathematicsPhysicsSTEM

Schlagwörter Electricity, Engineering, Modelling, STEM

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik

I detta färdiga exempel visas hur man kan dela upp skrämen i två delar och se kraftfiguren och lösningen samtidigt

Exemplet och appen är utvecklad av Olli Karkkulainen (lärare och T3 instruktör i Finland)

Publisher specific license

Aktivität Dateien: