Tangent och normal med programmering

Ma 2 - Grafer och funktioner, i första hand men också i kurs 3 - I detta synnerligen enkla program så beräknas tangenten och normalen för en valfri funktion i en viss av användaren bestämd punkt.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik  MINT

Schlagwörter  Algebra ,  Programmieren ,  Lehrplan ,  Übung ,  Funktionen ,  Graphen ,  Programmierung ,  MINT

Som argument i programnamnet matar man vid körning av programmet in funktion och x-koordinat (f,xt).

I programmet utnyttjas vid de inbyggda funktionerna tangentLine och normalLine.

På en grafsida så plottas sedan funktionen, tangenten och normalen. Tangeringspunktens koordinater skrivs också ut.

Publisher specific license