Kasta tärningar med programmering

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Här är ett enkelt litet program där man väljer hur många tärningar man vill kasta och sedan visas resultatet i varje kast och totalsumman.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik  MINT

Schlagwörter  Programmieren ,  Lehrplan ,  Abitur/Zentralabitur ,  Wahrscheinlichkeitsrechnung ,  Programmierung ,  Statistik ,  MINT

Vi fångar upp data från alla körningar och gör statistik som vi sedan jämför med de teoretiska sannolikheterna.

 

Om du inte har TI-Nspire så ladda ner en provversion här och testa exemplet.

Publisher specific license