skip_navigation
Roliga timmen - Utmaning - Pariserhjulet

Hur lång är sträckan varje stol tillryggalägger under 450 sekunder?

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter

I detta pariserhjul är avståndet mellan stol G och marken 2 meter, och stol C är 10 meter från marken. Grafen representerar avståndet från marken för stol A under ett helt varv, som varar 60 sekunder.

 

Hur lång är sträckan varje stol tillryggalägger under 450 sekunder?

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.