skip_navigation
Roliga timmen - Utmaning - Punkterna i funktionen

Vad är summan av de två punkterna som är representerade i funktionen?

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter

Titta på grafen som visar en funktion f. Försök nu att beräkna summan hos uttrycket under grafen. f⁻¹ betyder den inversa funktionen till f.

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.