skip_navigation
Roliga timmen - Utmaning - Bokhyllan

Vad är det maximala antalet fack vi kan använda?

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter

I en bokhylla med 16 fack, 4x4 kuber, kan vi bara förvara våra böcker i tre sammanhängde fack, vertikalt, horisontellt och diagonalt. Vad är det maximala antalet fack vi kan använda?

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.