Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - Statistik och sannolikhet - I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata.

Verlag: TI Sweden

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Diagramme ,  Zufallsexperimente ,  Statistik

I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata. Data är koldioxidhalten i atmosfären i ppm (parts per million) från år 1959 och fram till 2020. Listor för dessa data kan laddas ner till räknaren och bifogas till denna aktivitet.
Vi undersöker hur halten av koldioxid kan modelleras som linjär och exponentiell tillväxt och vi granskar närmare förändringarna mellan åren. Finns det någon trend man kan upptäcka och vad kan hända på lång sikt.

Publisher specific license