Exponentiell och annan utveckling | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - Samband och förändring - denna aktivitet går vi igenom vad som kännetecknar exponentiell förändring i ett praktiskt sammanhang.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Index ,  Relationen

Begrepp förändringsfaktor tydliggörs och används i olika beräkningar. Vi använder data om konsumentprisindex (KPI), som är det mest använda måttet för prisutveckling och det används bl.a. som inflationsmått. Till aktiviteten bifogas datafiler som listor och de kan direkt laddas ner till räknaren med gratisprogrammet TI Connect™ CE.

Publisher specific license