skip_navigation
Lösa ekvationer på olika sätt | TI-84 Plus CE-T

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet tittar närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Gleichungen

I kurserna lär du dig att lösa första- och andragrads- ekvationer exakt med algebraiska metoder. Men ibland kan det vara så att ekvationerna inte kan lösas enkelt algebraiskt. Det gäller t.ex. problem där man räknar med ränta i samband med sparande och avbetalningar på lån. Då kan man använda, ekvationslösaren, som är ett av grafräknarens inbyggda verktyg.

Publisher specific license