Zum Inhalt springen
Formler och mönster

Ma 1 - Geometri - Samband och förändring

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: Mathematics

Schlagwörter Software, Curriculum, Tutorial, Geometry, Youtube

I denna aktivitet studerar vi hur man kan se mönster i ett antal geometriska figurer och hur man kan uttrycka det med en formel av typen ”ökar med tre för varje figur”. Den formeln kan ofta uttryckas rekursivt, som här, eller i s.k. sluten form.

Publisher specific license

Aktivität Dateien: