skip_navigation
Koda med TI | Rover´s sensorer | TI-Nspire CX- teknik

I denna övning för kapitel 5, kommer du att skriva ett program som får Rover att följa en bana på ett papper.

Syfte:

Använda COLORINPUT för att upptäcka och följa en krokig bana på ett papper.
Följa en exempelbana på ett papper. (See the PDF file of test pages.)

 

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license