Koda med TI | Rover´s sensorer | TI-Nspire CX teknik

I den första övningen för aktivitet 5 så testade du Rovers avståndsmätare för att se hur man ska avläsa sensorn och visa ett värde. Här fortsätter vi testningen och lär oss styra rörelsen hos Rover.

Syfte:

Använda READ RV.RANGER kommandot för att bestämma av- ståndet till ett hinder
Styra Rover’s rörelser när den kommer för nära ett hinder
Hantera timingen av Rover’s förflytt- ning i själva Nspire-programmet

 

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license