Koda med TI | Rover´s sensorer | TI-Nspire teknik

I denna första övning i kapitel 5 får du lära dig om Rovers av- ståndsmätare (Ultrasonic Ranger sensor) och möjligheterna att med hjälp av den styra Rovers rörelse.
 

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license