Koda med TI | Koordinater | TI-84 Plus CE-T

I denna första övning för kapitel 6 lära du dig om Rovers koordinatsystem och förflyttningar till koordinater.

 

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license