Koda med TI | Rover´s sensorer | TI-84 Plus CE-T

Kapitel 5 - Övning 2 -Testa Rovers avståndsmätare

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  MINT

Schlagwörter

I den första övningen för aktivitet 5 så testade du Rovers avståndsmätare för att se hur man ska avläsa sensorn och visa ett värde. Här fortsätter vi testningen och lär oss styra rörelsen hos Rover.

 

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license