Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Tillämpningen i detta kapitel är att programmera Rover att konstruera en polygon där användaren anger längden på en sida (i 'Rover- heter') och antalet sidor hos polygonen. Rover kommer sedan att röra sig efter konturen av en polygon.

Publisher specific license