Zum Inhalt springen
Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Kapitel 4 - Tillämpning - Polygoner

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: STEM

Schlagwörter Coding, Curriculum, Programming, STEM, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

Tillämpningen i detta kapitel är att programmera Rover att konstruera en polygon där användaren anger längden på en sida (i 'Rover- heter') och antalet sidor hos polygonen. Rover kommer sedan att röra sig efter konturen av en polygon.

Publisher specific license