Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Kapitel 4 - Övning 3 - Använda COLOR och tidsinställning

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  MINT

Schlagwörter  Programmieren ,  Lehrplan ,  Programmierung ,  TI-Innovator ,  TI-Innovator Rover

I denna tredje övning ska du lära dig hur man vrider Rover till en speciell riktning. Dessutom tar vi upp  tidsinställning och hur man arbetar med lysdioden ”RV.COLOR LED”.

 

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license