Zum Inhalt springen

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: STEM

Schlagwörter Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

Kapitel 4 - Övning 2 - Körfunktioner

I denna övning ska du undersöka några av körfuntionerna. De fyra körkommandona i övning 1 innehöll inte avslutande citattecken och parenteser. Det beror på att det finns andra val du kan göra som tillägg till kommandona. I denna övning undersöker vi detta.

 

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license