Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

I denna första aktivitet för kapitel 4 lär du dig att arbeta i programeditorn och skriva ett program som får TI-Innovator™ Rover att röra sig.

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license