Koda med TI | Ljusintensitet, IF och WHILE | TI-84 Plus CE-T

Kapitel 3 - Övning 2 - INTENSITET och LJUS med IF, WHILE

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  MINT

Schlagwörter

I denna andra aktivitet i kapitel 3 ska vi bygga en automatisk ljus- omkopplare som ”svarar på” omgivande ljus och mörker genom att tända och släcka hubbens röda LED.
Vi ska nu skriva ett program som detekterar ljusintensiteten (BRIGHTNESS) och sätter på ljuset när det blir ”mörkt”. När det blir ljusare i rummet släcks ljuset. Precis så här fungerar många auto- matiska ljusomkopplare.

 

Hela Koda med TI kan ses här

Publisher specific license