skip_navigation
Koda med TI | Komma igång med TI-Innovator™ Hub | TI-84 Plus CE-T

I denna tredje aktivitet för kapitel 1 kommer du att lära dig en annan metod att få användar-input i ett program samt hur man kan styra ljudet (SOUND) hos hubben.

Publisher specific license