Zum Inhalt springen
Koda med TI | Komma igång med TI-Innovator™ Hub | TI-84 Plus CE-T

Kapitel 1 - Övning 2 - Input och färg

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: STEM

Schlagwörter Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator

I denna andra aktivitet för kapitel 1 kommer du att lära vad Input betyder i ett program när man ska styra en lysdiod (COLOR) hos hubben.

Publisher specific license