Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-Nspire teknik

Tillämpningen i detta kapitel är att programmera Rover att konstru- era en polygon där användaren anger längden på en sida (i 'Rover- enheter') samt antalet sidor hos polygonen. Rover kommer sedan att skapa polygonen.

Publisher specific license