skip_navigation
Koda med TI | Få Rover att röra sig TI-Nspire teknik

I denna första aktivitet för kapitel 4 lär du dig att arbeta i programeditorn och skriva ett program som får
TI-Innovator™ Rover att röra sig.

Hela Koda med TI finner du här 

Publisher specific license