skip_navigation
Roliga timmen - Utmaning - Udda tal

Vad är summan av alla siffror på den linjen?

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter

Joanne älskar ojämna tal, och på varje rad i sin anteckningsbok skriver hon ett udda antal udda nummer.

På en av raderna skriver Joanne 15 stycken udda tal. Vad är summan av alla siffror på den linjen?

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.