skip_navigation
Roliga timmen - Utmaning - Arean

Vad är arean av det rödskuggade området?

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter

Titta på bilden här ovan. Cirkelns radie är = 1, och de sex cirkelbågarna i cirkeln är lika stora och har också radien 1.

Vad är arean av det rödskuggade området?

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.