skip_navigation
Roliga timmen - Utmaning - Provsvar

Innan prov, frågar alltid dina elever hur många poäng varje korrekt svar ger? Nästa gång, svara dem följande:

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter

I ett test med 20 frågor ger varje korrekt svar 7 poäng, och för varje fel svar dras 2 poäng av. Om du inte svarar på en fråga kommer du varken att få eller dra av några poäng. Om du får 87 poäng på provet, hur många frågor svarade du inte på?

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.