skip_navigation
Roliga timmen - Utmaning -Pilmönster

Hur ser pilsekvensen ut?

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter

Talen 0 till 2000 är sammanbundna i form av ett pilmönster, se figuren här ovan. Hur ser pilsekvensen ut som sammanbinder talet 1997 till talet 2000?

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.